domingo, fevereiro 24, 2013

FALA BAIXIÑO - HABLA BAJO


"fala baixiño"
disme
"vixíanme no cuarto do lado"

serán teus temores que moran
no cuarto do lado?

mais non hai cuarto do lado
só unha xanela sempre aberta
e un freixo a tremer do outro lado da rúa
e as túas palabras
como pegadas nunha neve escura que ninguén nota

queres cariñas
que endocen os elos da cadea
que teces na túa boca

"fala baixiño"
disme
"teño medo que me escoiten
no cuarto do lado".

poño o chapeu
e saio para a rúa

o louqueiro da porta interrógame coa ollada

"sandará"
dígolle
"cando se erga e saia soa pola porta
e lle conte as penas a unha cervexa"

non se decata
que ti escapas
abrazada á miña sombra

*   *   *

"habla bajo"
me dices
"me vigilan en el cuarto de al lado"

¿serán tus temores que viven
en el cuarto de al lado?

pero no hay cuarto de al lado
solo una ventana siempre abierta
y un fresno temblando al otro lado de la calle
y tus palabras
como pisadas en una nieve oscura que nadie percibe

quieres caricias
que endulcen los eslabones de la cadena
que tejes en tu boca

"habla bajito",
me dices
"tengo miedo que me escuchen
desde el cuarto de al lado"

me pongo el sombrero 
y salgo a la calle

el loquero de la puerta me interroga con la mirada

"se curará"
le digo
"cuando se levante y salga sola por la puerta
y le cuente sus penas a una cerveza"

no se da cuenta
que tú te escapas
abrazada a mi sombra

Frantz Ferentz, 2013

quinta-feira, fevereiro 21, 2013

FALANDO DE PRAGA - HABLANDO DE PRAGA


xa van séculos
ou milenios
ou segundos
ou suspiros
que non acariño os teus paseos pola superficie mimosa do Moldava

disque nevou
e a melancolía confúndese coas gárgolas
que che caen do cabelo

xa vai tanto tempo
mais aínda lembro
Praga
na túa boca

*  *  *

hace siglos
o milenios
o segundos
o suspiros
que no acaricio tus pasos por la superficie mimosa del Moldava

dicen que ha nevado
y la melancolía se confunde con las gárgolas
que se caen de tu pelo

ya hace tanto tiempo
pero aún recuerdo
Praga
en tu bocaFrantz Ferentz, 2013

domingo, fevereiro 17, 2013

MELANCOLÍA


melancolía para a parva
unha liña de letras adormecidas e obedientes
unha viaxe que talvez nunca existiu

máis melancolía
rituais sobre os beizos de Lisboa
unha lúa falsa na túa boca

melancolía comprada ao peso
un útero sen retorno
un micrófono que desdí palabras

melancolía e azul
un xuri que condena a ausencias
un inverno que chega tarde e bébado
febreiro xa non ten escusas

melancolía
polo teu peito
río abaixo
e ti
aínda non entendes
que ti
es melancolía

*  *  *

melancolía para el desayuno
una ringlera de letras dormidas y obedientes
un viaje que tal vez nunca ha existido

más melancolía
rituales sobre los labios de Lisboa
una luna falsa en tu boca

melancolía comprada al peso
un útero sin retorno
un micrófono que desdice palabras

melancolía y azul
un tribunal que condena a ausencias
un invierno que llega tarde y borracho
febrero ya no tiene excusas

melancolía
por tu pecho
río abajo
y tú
aún no entiendes
que tú
eres melancolía


Frantz Ferentz, 2013

sábado, fevereiro 16, 2013

CANDO TE VISITA A INSOMNIA - CUANDO TE VISITA EL INSOMNIO


ás veces a insomina
visita silente a túa alcoba
e senta ao pé da túa cama
reino de fadas desinventadas

e ti que fas?

sorrislle
e convídalo a danzar
toda a noite
se non tes présa
mentres cos pés descalzos teces
voces de nena azuis
e vestes unha camisa de noite
onde moran magnolios transparentes
que lentos
inventan
danzando
alboradas

á alba
marcha a insonia na punta das dedas
á alba
a insomina che bica a fazula
e ignora
por que ten alento a cervexa
aquela de Malá Strana
camiño da Praza Vella

mais ti
nunca o recordas

 *  *  *

a veces el insomnio
visita sigiloso tu alcoba
y se sienta al pie de tu cama
reino de hadas desinventadas

¿y tú qué haces?

le sonríes
y lo invitas a bailar
toda la noche
si no tienes prisa
mientras con los pies descalzos tejes
voces de niña azules
y vistes un camisón 
donde habitan magnolios transparentes
que lentos 
inventan
danzando
madrugadas

al alba
se va el insomnio de puntillas
al alba
el insomnio te besa la mejilla
e ignora
por qué tiene aliento a cerveza
aquella de Malá Strana
camino de la Plaza Vieja

pero tú
nunca lo recuerdas

Frantz Ferentz, 2013

domingo, fevereiro 03, 2013

MANUAL DE ERÓTICA


"chove"
di a gramática
que é oración impersoal
como
"amañece"
ou
"fai falla"

a gramática
é unha cretina
asexual
que nunca se namorou dun bo manual
de liñas eróticas
por iso non entende
que ti
me choves
ás veces núa
e que eu che amañezo
dentro
moi dentro
cando queremos

*   *   *

"llueve"
dice la gramática
que es oración impersonal
como
"amanece"
o
"hace falta"


la gramática
es una cretina 
asexual
que nunca se ha enamorado de un buen manual
de líneas eróticas
por eso no entiende
que tú
me llueves
a veces desnuda
y yo te amanezco
dentro
muy dentro
cuando queremos

Frantz Ferentz

sexta-feira, fevereiro 01, 2013

NO BORDO DO MUNDO - AL BORDE DEL MUNDOhouben recorrer ás páxinas dun libro
para te ver
e en pasando aquelas páxinas
atopeite sentada no bordo do mundo
a inventar entroidos

e estabas triste

sentaches ao meu lado
e demos abeiro aos colibrís 
que invisíbeis a túa boca ruborizan

a infancia dese día
ao cabo virou muller
coma ti
viraches mediodía

*  *  *

tuve que recurrir a las páginas de un libro
para verte
y al pasar aquellas páginas
te encontré sentada en el borde del mundo
inventando carnavales

y estabas triste

te sentaste a mi lado
y dimos cobijo a los colibríes
que invisibles tu boca ruborizan

la infancia de ese día
al final se hizo mujer
como tú
te hiciste mediodía

Frantz Ferentz, 2013