sexta-feira, novembro 30, 2012

CAMIÑABAS POLA SOMBRA AZUL - CAMINABAS POR LA SOMBRA AZUL


onte camiñabas
pola sombra
azul
da melancolía
que non inclúe
os pregues das sabas

hoxe
porén
a túa pelve
é atalaia,
brisas
e hormonas
á beira da tenrura

descendo húmido
a túa mística
carnal

e quedo
a morarte


*  *  *

ayer caminabas
por la sombra
azul
de la melancolía
que no incluye
los pliegues de las sábanas

hoy
en cambio
tu pelvis
es atalaya,
brisas
y hormonas
al margen de la ternura

desciendo húmedo
a tu mística
carnal

y me quedo
a habitarte


Frantz Ferentz, 2012

GOLPE NA MESA - GOLPE EN LA MESA


alguén
bateu na mesa
coa mao

voaron medos
e teus ollos tristes
confirmaron
que o reloxo
comezara a marcha atrás

teño medo
dixo alguén

porén
de súpeto
as follas sabias de outono
recuperaron
a cor rosada
e a mao
que batera na mesa
finxiu que se magoara

a soidade
por un instante
virara
infancia

*  *  *

alguien
golpeó en la mesa
con la mano

volaron miedos
y tus ojos tristes
confirmaron que el reloj
iniciara su marcha atrás

tengo miedo
dijo alguien

pero
de repente
las hojas sabias de otoño
recuperaron 
su color rosa
y la mano
que golpeó la mesa
fingió haberse lastimado

la soledad
por un instante
se convirtió
en infancia


Frantz Ferentz, 2012

terça-feira, novembro 27, 2012

PEL - PIEL


e cando 
non me miran
e me apalpo
volto a descubrir
que teño a pel
toda feita de mulleres

e quererme
é querervos
e chovervos
é o outono no alento


* * *

y cuando
no me miran
y me palpo
vuelvo a descubrir
que tengo la piel
toda hecha de mujeres

y quererme
es quereros
y lloveros
es el otoño en el aliento

Frantz Ferentz, 2012

sexta-feira, novembro 09, 2012

EN LOS POROS DEL SILENCIOcorría el silencio
húmedo
calle abajo

llovía
silencio y
el silencio
era sombra

no se puede trasnochar,
me decía,
e intentar domesticar
la locura
que ruge 
en tus entrañas

más silencio
más noche
más piel contra la infamia

amanecí
sin quererlo
en los poros
de tu silencio

Frantz Ferentz, 2012