quinta-feira, janeiro 19, 2012

TRES POEMAS TRADUCIDOS AL CROATA

Mi amiga Ljiljiana Kragulj tradujo tres de mis poemas al croata. Este es el increíble resultado
My friend Ljiljiana Kragulj translated three of my poems into Croatian. This is the incredible result





ZNAM DA VAS MOGU VOLJETI [original]


sada znam
da mogu voljeti
sve žene
koje me oduševljavaju
tebe
i tebe
i tebe
i tebe također

voljeti vas
da to ne znate
ili čak znate
voljeti vas
polagano
ili licem prema gore
voljeti vas zbog vaših neobuzdanih usta
vlažne kože
ili lahora skrivenog pod
vašim bluzama

znam da mogu
i želim
voljeti vas
pa makar to i trajalo
tek nekoliko trenutaka

i nitko
me natjerati neće
da zatvorim oči

nakon mog posljednjeg daha


DANAS VRIJEDI [original]

Za S.G.

ne plači više
zamutit ćeš si lice
i istrošit će ti se osmijeh

ne plači
molim te
jer ću zaboraviti
kako da te zagrlim
i golicam tvoju dušu

ne plači više
jer princeze ne plaču
kada se trbušasta žaba
pretvori u bankara
ili neku pljuvaonicu nostalgija

obriši suze
i rasprši svoje šutnje
u mraz

danas se zbilja možeš
od sebe same slatko
u obraz napiti


TEĆI [original]

tečem
unatoč svemu
iako me nitko pitao nije
da li želim teći
ili biti protočan
erotičan
prošao
ili povod ratu

ipak
tečem
unatoč svemu
iz tvojih usta
do one mračne krčme
u kojoj se misli
sjedinjuju s pivom
a jezik se
račva
uslijed pjesama
još uvijek
bez muzike
koji puše kako bi zaboravili…
tipično, zar ne?

i dalje
dok me nitko ne prisiljava
ja tečem
ne znajući da li zbog navike
obuzetosti
inercije
ili želje da dodijavam
samome sebi
koja si ti
ali pogledaj kako lijepa je
Vltava kada se naljuti
jer smo uspjeli  
da ju probudimo

ponekad
Pragom
vrijedi teći
pijan
…poput duhova


© Translation: Ljiljiana Kragulj, 2012


Sem comentários: