quinta-feira, maio 10, 2012

BURBULLAS DE SOÑO - BURBUJAS DE SUEÑO
Sempre cando procuro a noite
ti xa es noite
e dormes silencios calados
nalgún cuarto invisíbel
para alén da túa meixela

Procúrote durmida e descalza
entre os espazos que poboan as palabras
aquelas que durante o día procuro
nas miñas xemas universais
e nas que ás veces
fica apegado po de galaxias

E máis unha vez
percorro co dedo o teu nome
que aínda non sei pronunciar,
silueta dun mar que sorrí
nos ollos das baleas
sob as sabas

Burbullas de soño

&   &   &


Siempre cuando busco la noche
tú ya eres noche
y duermes silencios callados
en algún cuarto invisible
más allá de tu mejilla.


Te busco dormida y descalza
entre los espacios que pueblan las palabras
aquellas que durante el día busco
en mis gemas universales 
y en las que a veces 
se queda pegado polvo de galaxia


Y una vez más
recorro con el dedo tu nombre
que aún no sé pronunciar,
silueta de un mar que sonríe
en los ojos de las ballenas
bajo las sábanas


Burbujas de sueño

© Frantz Ferentz, 2012


Sem comentários: