domingo, janeiro 27, 2013

PENSAR QUE PENSARse cadra
pensas en pensar
porque pensas
que o pensamento che dá ás
cando o único que che dá
é indiferenza

e non me penses máis
porque pensares esgaza a túa figura
ou seica viches
o vento pensar
mentres zoa?

pensar
no sentido oposto ás agullas do reloxo
pensar
que existes
pensar
que non che levan
a vida de equipaxe alleo

tanto pensar
para a chuvia
vir de súpeto
e lavarche a pel
de pensamentos
esparexidos
polo corpo abaixo,
pensamentos nus
coma ti

quizá non es
máis ca un pensamento
e o teu corazón despalabrado
celebra a túa desfeita
cunha cervexa blasfema...
si
penso que
ha de ser iso

*  *  *

tal vez
piensas en pensar
que el pensamiento te da alas
cuando lo único que te da
es indiferencia

y no me pienses más
porque el pensar te desgarra la figura
¿o acaso has visto
al viento pensar
mientras sopla?

pensar
en el sentido opuesto a las agujas del reloj
pensar que existes
pensar
que no te llevan
la vida de equipaje ajeno

tanto pensar
para que venga
de repente la lluvia
a lavarte la piel
de pensamientos
esparcidos
por el cuerpo abajo,
pensamientos desnudos
como tú

quizás no eres
más que un pensamiento
y tu corazón despalabrado
celebra tu derrota
con una cerveza blasfema...

pienso que
ha de ser eso

Frantz Ferentz, 2013

Sem comentários: